Diervoederfabriek Ravenstein zonder logo _website Cao graan-83267c28-a485-400a-9264-0dd3900058dd.jpg

slide2-0c1bed84-6173-406f-874a-7f9cda4cb9da.jpg

slide3-76a21db2-4a8a-417b-b17e-0b314611d905.jpg

slide4-18244ad1-66f1-41d2-a9bf-240c02ce9a51.jpg

slide5-6acf2023-93fa-4b14-bb86-4c091aa9a8cb.jpg

Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende bedrijven

Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende (Sociaal Fonds) bedrijven is eind 2011 opgericht door FNV, CNV Vakmensen en Nevedi. Het Sociaal Fonds is er voor iedereen die onder de werkingssfeer van de Cao Graanbe- en verwerkende bedrijven valt. 

De graanbe- en verwerkende bedrijven zijn moderne bedrijven met goede arbeidsvoorwaarden en veilige arbeidsomstandigheden. Deze cao is van toepassing op de activiteiten van mengvoeder producerende ondernemingen (ondernemingen die in hoofdzaak, meer dan 50% van de totale omzet, diervoedergrondstoffen verwerken ten behoeve van landbouwhuisdieren).

  • Het gaat daarbij niet om de be- en verwerkers van granen en/of zaden noch om ondernemingen die graan en/of zaden op- of overslaan.
  • Van de toepassing van deze cao zijn uitgezonderd de activiteiten van de mengvoeder producerende ondernemingen die in hoofdzaak (meer dan 50% van de totale omzet) kunstmelkvoeders of premixen fabriceren.

Op deze website vindt u meer informatie over de cao, de bedrijfstakpensioenregeling, arbeidsomstandigheden en allerlei opleidingssubsidiemogelijkheden.