Uitnodiging basiscursus Preventiemedewerker diervoeder d.d. 28 oktober 2020

17/04/2020

De Cursus Preventiemedewerker wordt op woensdag 28 oktober 2020 door Agribusiness Service BV georganiseerd in opdracht van Nevedi. Op 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. De vernieuwde Arbowet (officieel de Arbeidsomstandighedenwet) betrekt werkgevers en werknemers meer bij gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Dit vooral om ziekte en verzuim nog meer te voorkomen (preventie). Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een centrale rol in de nieuwe Arbowet. Een preventiemedewerker zorgt voor goede werkomstandigheden en werkt aan duurzame inzetbaarheid.

Wist u dat het wettelijk verplicht is een preventiemedewerker in dienst te hebben? Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden. Hij heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en weet welke preventieve maatregelen genomen moeten worden. Zo kunt u onnodig verzuim en ongevallen voorkomen.

Doelgroep
De cursus is geschikt voor aankomende preventiemedewerkers en voor preventiemedewerkers die hun kennis willen opfrissen. Verder voor iedereen die geïnteresseerd is in Arbo, veiligheid, gezondheid en preventie in de diervoederbranche.

Inhoud van de eendaagse cursus

  • De Arbowet en de rol, taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker
  • Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E)
  • Arbocatalogus graanbe- en verwerkende bedrijven
  • Casuïstiek en opdrachten

Locatie: Nijkerk

Programma
08.30 uur Ontvangst
09.00 uur Start ochtenddeel
12.30 uur Lunch
13.15 uur Start middagdeel
16.30 uur Afsluiting

Kosten
Het inschrijfgeld voor deze eendaagse cursus bedraagt € 500 (ex. BTW). Leden van Nevedi krijgen korting en betalen € 400 (ex. BTW). Dit is inclusief cursusmateriaal en arrangementskosten. 
Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging en een factuur.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie neemt u contact op met Agribusiness Service BV via telefoonnummer: 085 - 77 319 73 of stuur een e-mail naar: info@agribusiness-service.nl. U kunt uw aanmelding via het aanmeldformulier sturen naar: info@agribusiness-service.nl.   


  • Bron: Agribusiness Service BV
Nieuwsbericht illustratie