Aanvraag Persoonlijk OntwikkelingsBudget (POB)

14/03/2014

Vanaf 1 april 2012 is in de cao opgenomen dat werknemers, vallend onder de cao, recht hebben op een persoonlijk ontwikkelingsbudget voor niet functie gebonden scholing van € 750,- per twee jaar. Per 1 april 2014 is het bedrag van € 750,- verhoogd naar € 1.000,- per twee jaar. 

Het gebruik van dit POB is op initiatief van de werknemer. De werkgever schiet het bedrag van € 1.000,- voor en faciliteert. De kosten van de opleiding boven € 1.000,- zijn voor rekening van de werknemer. De scholing vindt plaats buiten werktijd.

De werkgever kan bij het Cao Fonds voor de Graanbe- en verwerkende bedrijven een verzoek indienen om deze € 1.000,- te financieren. Het Cao Fonds toetst de toekenning op basis van arbeidsmarktperspectief.  Een verzoek indienen voor een Persoonlijk OntwikkelingsBudget kan via het Aanvraagformulier Persoonlijk OntwikkelingsBudget (POB).

Criteria

  1. Het gaat om niet functie-gebonden scholing (functie-gebonden scholing kan namelijk door de werkgever worden vergoed en vindt over het algemeen plaats onder werktijd).
  2. De scholing is arbeidsmarkt gerelateerd, dus de opleiding moet gebruikt kunnen worden op de arbeidsmarkt (een twijfelgeval is bv. een cursus fotografie; voor hobby of voor toekomstige inkomsten).
  3. Een opleidingsinstituut verzorgt de opleiding en stuurt de rekening. 
  4. De opleiding wordt aangevraagd door de werknemer zelf.
  5. De werknemer valt op het moment van de aanvraag onder de Cao Graanbe- en verwerkende bedrijven.
  6. Het bedrag van € 1.000,- geldt als totaalbedrag per twee jaar. Het totaalbedrag kan ook in delen worden opgenomen.

Aanvraag indienen
Deze aanvraag is bedoeld voor werknemers vallend onder de cao Graanbe- en Verwerkende Bedrijven. Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een Persoonlijk OntwikkelingsBudget (POB) van € 750,- voor 2 jaar. Bij de aanvraag dient een bewijs van inschrijving en/of rekening van de opleiding te worden bijgevoegd. Pas na ontvangst van deze stukken kan het Persoonlijk OntwikkelingsBudget worden uitgekeerd. Stuur het formulier volledig ingevuld en ondertekend aan de Cao Fonds Graanbe- en Verwerkende Bedrijven. Per e-mail: info@graancao.nl of per post: 

Cao Fonds Graanbe- en Verwerkende Bedrijven 
Braillelaan 9
2289 CL Rijswijk