Aanvraag financiering Erkenning Verworven Competenties (EVC)

14/03/2014

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Het wordt ook wel het ErVaringsCertificaat genoemd. Door middel van EVC kan bij een werknemer inzichtelijk worden gemaakt over welke competenties hij/zij beschikt. Deze competenties heeft hij verworven door zijn werkervaring. Door deze ervaring in een ervaringscertificaat op schrift te stellen, kan een werknemer zien over welk niveau hij/zij beschikt en/of hij/zij door middel van opleiding wellicht zelfs een echt diploma kan halen.

Scholing tot naast hogere WEB-niveau
Sinds april 2008 is in de cao (artikel 9.1) het recht op EVC opgenomen. Met de cao per 1 april 2010 is dit recht op EVC uitgebreid met:

  • de scholing op verzoek van werknemer om het naast hogere WEB-niveau te behalen alsmede
  • met het recht op EVC voor werknemers die bij reorganisaties boventallig worden verklaard. 

Aanvraag financiering EVC
Aanvragen tot financiering van deze maximaal € 750,- kunnen gedaan worden bij het Cao Fonds Graanbe- en verwerkende bedrijven. Het Cao Fonds beslist over de toekenning van de aanvraag. Een aanvraag voor financiering kan gedaan worden door middel van het Aanvraagformulier Financiering Erkenning Verworven Competenties (EVC). U kunt het formulier volledig ingevuld en ondertekend retourneren aan de Cao Fonds Graanbe- en Verwerkende Bedrijven.  Per e-mail: info@graancao.nl of per post: 

Cao Fonds Graanbe- en Verwerkende Bedrijven 
Braillelaan 9
2289 CL Rijswijk