Aanvraag financiering Wajong

27/08/2014

Wajong staat voor de Wet arbeidsongeschiktheid jonggehandicapten. Deze wet geeft recht op een uitkering aan jonggehandicapten die langdurig arbeidsongeschikt zijn. Dit recht op uitkering laat onverlet dat veel Wajongers kunnen en willen werken, al dan niet parttime en al dan niet met aanpassingen in de functies.

Wajong en Cao 
Sinds 2008 is in de Cao voor de Graanbe- en Verwerkende Bedrijven de afspraak opgenomen dat er een aantal Wajongers in de sector geplaatst zullen worden. Om deze afspraak aantrekkelijker te maken voor werkgevers verstrekt het Cao Fonds een financiële tegemoetkoming van € 7.500,- per plaatsing. Een aanvraag voor financiering kan gedaan worden door middel van het Aanvraagformulier Financiering Wajong.

Meer informatie
Meer informatie over het aannemen van Wajongers, de mogelijkheden die er zijn om werkplek aanpassingen te laten verrichten en andere financiële tegemoetkomingen vindt u op de website van Wajong Werkt.