Strengere controle op RI&E plicht

06/01/2011

Het ministerie van SZW heeft aangekondigd dat de Arbeidsinspectie vanaf 2011 de naleving van de RI&E plicht strenger gaat controleren. De inspecteurs zullen tijdens inspecties, ongeacht het feit of er een daadwerkelijke overtreding of tekortkoming is vastgesteld, vragen naar de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Bij een overtreding op dit punt krijgt het bedrijf eerst een waarschuwing om binnen een bepaalde termijn aan zijn verplichting te voldoen. Gebeurt dit niet, dan wordt alsnog een bestuurlijke boete opgelegd.