5 Mei 2015

11/11/2014

De Stichting van de Arbeid heeft inmiddels werkgevers de aanbeveling gedaan om op 5 mei 2015 hun werknemers een betaalde dag vrijaf te geven. Op grond van artikel 3.7 van de cao betekent dit dat 5 mei 2015 als feestdag wordt gezien. Op feestdagen wordt als regel niet gewerkt en wordt het maand- respectievelijk periodesalaris doorbetaald. 

 


  • Bron: Nevedi