Premieverdeling per 1 januari 2014

05/02/2014

Per 1 januari 2014 is de premieverdeling vereenvoudigd en gewijzigd. Vanaf het kalenderjaar 2014 is de verdeling: 15,22% over de pensioengrondslag voor werknemer en 12,7% over de pensioengrondslag voor werkgever. De werknemerspremie is inclusief een premie voor VPL. De vrijval die als gevolg van het vervallen van de premie VPL en een eventuele verlaging van de pensioenopbouw ontstaat, komt ten goede aan de werknemers door een pensioenpremieverlaging. Het uitgangspunt van cao-partijen is om op termijn te komen tot een lager werknemerspremiedeel en een hoger werkgeverspremiedeel ten opzichte van de huidige premieverdeling.


  • Bron: Nevedi