Arbeidsrisico Dierziekten opgenomen in de Arbocatalogus Graan

29/08/2017

De werkgroep Arbocatalogus (bestaande uit werkgevers en werknemers) heeft afgelopen tijd een nieuw arbeidsrisico opgesteld: Dierziekten. De Sociale Partners van de cao hebben dit onderdeel aan de Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voorgelegd. 

De Inspectie SZW heeft het onderdeel goedgekeurd. Dit betekent in de praktijk dat de Inspectie SZW bij haar controles uitgaat van deze teksten. Wie de oplossingen uit een positief getoetste arbocatalogus opvolgt, wordt minder streng gecontroleerd dan andere bedrijven. Bij ernstige overtredingen van de Arbowet treedt de inspectie daarentegen hard op.

Arbeidsrisico Dierziekten:

  • Vermijden van het risico, bijvoorbeeld door bedrijf niet te bezoeken of niet de stallen in te gaan;
  • Hygiëne maatregelen (bedrijfskleding, handhygiëne, afdekken van wondjes);
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, ademhalingsbescherming);
  • Alert zijn op eerste ziekteverschijnselen bij een eventueel bezoek aan een bedrijf waar een dierziekte heerst.
  • Geef voorlichting aan alle medewerkers

Deze onderdelen worden met diverse oplossingen toegelicht, zoals:

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals stofmaskers, wegwerp handschoenen en handreiniging
  • Maatregelen voor stalbetreders en erfbetreders
  • Maatregelen voor zwangere vrouwen

Website Arbocatalogus Graan
De volledige tekst voor Dierziekten kunt u vinden op de website van Arbocatalogus Graan.