Cursus Preventiemedewerker op 19 december 2017

14/11/2017

De Cursus Preventiemedewerker op 23 november 2017 was binnen een aantal dagen volgeboekt, daarom is besloten om de cursus nogmaals te houden op 19 december 2017. Let op: er is nog 1 plek beschikbaar!

Noodzaak cursus preventiemedewerker
Op 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. De vernieuwde Arbowet (officieel de Arbeidsomstandighedenwet) betrekt werkgevers en werknemers meer bij gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Dit vooral om ziekte en verzuim nog meer te voorkomen (preventie). Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een centrale rol in de nieuwe Arbowet. Een preventiemedewerker zorgt voor goede werkomstandigheden en werkt aan duurzame inzetbaarheid.

Wist u dat het wettelijk verplicht is een preventiemedewerker in dienst te hebben? Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden. Hij heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en weet welke preventieve maatregelen genomen moeten worden. Zo kunt u onnodig verzuim en ongevallen voorkomen.

Doelgroep
De cursus is geschikt voor aankomende preventiemedewerkers en voor preventiemedewerkers die hun kennis willen opfrissen. Verder voor iedereen die geïnteresseerd is in Arbo, veiligheid, gezondheid en preventie in de diervoederbranche.

Inhoud van de eendaagse cursus

  • De Arbowet en de rol, taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker
  • Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E)
  • Arbocatalogus graanbe- en verwerkende bedrijven
  • Casuïstiek en opdrachten

Locatie: De Schakel te Nijkerk

Programma
08.30 uur Ontvangst
09.00 uur Start ochtenddeel
12.30 uur Lunch
13.30 uur Start middagdeel
16.30 uur Afsluiting

Kosten
Het inschrijfgeld voor deze eendaagse cursus bedraagt € 450 (ex. BTW). Leden van Nevedi krijgen korting en betalen € 400 (ex. BTW). Dit is inclusief cursusmateriaal en arrangementskosten. 

Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging en een factuur.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie neemt u contact op met Jeanette Breedveld-Speksnijder via telefoonnummer: 085 – 77 319 73 of stuur een e-mail naar: speksnijder@agribusiness-service.nl. U kunt uw aanmelding sturen via het aanmeldformulier sturen naar: info@agribusiness-service.nl


  • Bron: Nevedi