REMINDER: Uitnodiging Cursus RI&E in een halve dag d.d. 13 november 2018

07/11/2018

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Op 13 november 2018 organiseert Nevedi de cursus RI&E in een halve dag. Bij onvoldoende aanmeldingen gaat de cursus niet door.

Noodzaak cursus RI&E
Ieder bedrijf hoort een actuele RI&E en plan van aanpak te hebben, dus eens in de paar jaar is het nodig om de (bestaande) RI&E weer eens te doorlopen en te bekijken of er nog verbeterpunten zijn. Leden van de Nevedi hebben toegang tot de branche-RI&E om het uitvoeren en actualiseren van de RI&E eenvoudiger en éénduidiger te maken. Maar hoe beoordeel je nu bepaalde onderwerpen in die branche-RI&E, hoe hoog is het risico en wat neem je op in het plan van aanpak?

Doelgroep
De cursus is geschikt voor preventiemedewerkers en voor iedereen die geïnteresseerd is in Arbo, veiligheid, gezondheid en preventie in de diervoederbranche.

Inhoud van de cursus
In één ochtend gaan we de volgende onderwerpen behandelen en zelf praktisch aan de slag:

  • Korte inleiding RI&E en de Arbowet
  • Gebruik van het branche-RI&E-instrument, hoe werkt het (samen met laptop bekijken)
  • Hoe beoordeel ik de onderwerpen; aan de hand van voorbeeldsituaties en foto’s
  • Rapportage en het plan van aanpak

Locatie: Nijkerk

Programma
09.00 uur  Opening en voorstelrondje
Theorie gedeelte
09.10 uur  RI&E: risico’s in kaart brengen en plan van aanpak
10.10 uur  Korte pauze
Praktijk gedeelte
10.20 uur  Invullen van de branche-RI&E
12.30 uur Sluiting

Kosten
Het inschrijfgeld voor deze cursus bedraagt € 400 (ex. BTW). Leden van Nevedi krijgen korting en betalen € 300 (ex. BTW). Dit is inclusief cursusmateriaal en arrangementskosten. Deelnemers dienen zelf hun laptop mee te nemen en inloggegevens te hebben voor de branche-RI&E voor de Graanbe- en verwerkende sector

Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging en een factuur. U kunt uw aanmelding tot en met woensdag 7 november 2018 middels het aanmeldformulier toesturen.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie neemt u contact op met Jeanette Breedveld-Speksnijder via telefoonnummer: 085 - 77 319 73 of stuur een e-mail naar: speksnijder@agribusiness-service.nl. U kunt uw aanmelding via het aanmeldformulier sturen naar: info@agribusiness-service.nl.  


  • Bron: Nevedi
Nieuwsbericht illustratie