REMINDER: Uitnodiging Cursus RI&E in een halve dag op 12 november 2019

24/10/2019

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Onlangs heeft staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de boetes - voor het niet opstellen van een verplichte RI&E of het niet nakomen van de daarin genoemde maatregelen - die op korte termijn fors omhoog gaan. Een groot bedrijf dat in verzuim blijft kan rekenen op een boete van 4.500 euro, waar dat nu nog 3.000 euro kost. Ook mag de Inspectie SWZ sneller beboeten. Op dinsdagochtend 12 november 2019 organiseert Agribusiness Service BV in opdracht van Nevedi net als vorig jaar de cursus RI&E in een halve dag. Let op: er zijn nog maar 3 plekken beschikbaar!

Noodzaak cursus RI&E
Ieder bedrijf hoort een actuele RI&E en plan van aanpak te hebben, dus eens in de paar jaar is het nodig om de (bestaande) RI&E weer eens te doorlopen en te bekijken of er nog verbeterpunten zijn. Licentie voor RI&E kost 500 euro, voor bedrijven die afdragen aan het Sociaal Fonds is de licentie voor de branche-RI&E kosteloos. Maar hoe beoordeel je nu bepaalde onderwerpen in die branche-RI&E, hoe hoog is het risico en wat neem je op in het plan van aanpak?

Doelgroep
De cursus is geschikt voor preventiemedewerkers en voor iedereen die geïnteresseerd is in Arbo, veiligheid, gezondheid en preventie in de diervoederbranche.

Inhoud van de cursus
In één ochtend gaan we de volgende onderwerpen behandelen en zelf praktisch aan de slag:

  • Korte inleiding RI&E en de Arbowet.
  • Gebruik van het branche-RI&E-instrument, hoe werkt het (samen met laptop bekijken).
  • Bespreken van actuele wijzigingen in de branche-RI&E.
  • Hoe beoordeel ik de onderwerpen; aan de hand van voorbeeldsituaties en foto’s.
  • Rapportage en het plan van aanpak.

Locatie: Nijkerk

Programma
09.00 uur  Opening en voorstelrondje
Theorie gedeelte
09.10 uur  RI&E: risico’s in kaart brengen en plan van aanpak
10.10 uur  Korte pauze
Praktijk gedeelte
10.20 uur  Invullen van de branche-RI&E
12.30 uur Sluiting

Kosten
Het inschrijfgeld voor deze cursus bedraagt € 400 (ex. BTW). Leden van Nevedi krijgen korting en betalen € 300 (ex. BTW). Dit is inclusief cursusmateriaal en arrangementskosten. Deelnemers dienen zelf hun laptop mee te nemen en inloggegevens te hebben voor de branche-RI&E voor de Graanbe- en verwerkende sector

Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging en een factuur.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie neemt u contact op met Agribusiness Service BV via 085 - 77 319 73 of info@agribusiness-service.nl. U kunt uw aanmelding via het aanmeldformulier sturen naar: info@agribusiness-service.nl.   


Nieuwsbericht illustratie