Week van de RI&E 17 – 21 juni 2019: Beroepsziekten te lijf met de RI&E

16/05/2019

Jaarlijks overlijden ruim 4000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten en nog eens tienduizenden mensen raken (deels) arbeidsongeschikt. Met de juiste maatregelen gaat een bedrijf de beroepsziekten te lijf. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt met een gestructureerde aanpak. RI&E is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers. Ieder bedrijf hoort een actuele RI&E en plan van aanpak te hebben. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Bij beroepsziekten denken we al snel aan bijvoorbeeld longkanker door asbest. Maar ook astma, een versleten rug en burn-outs behoren tot beroepsziekten, die tot hoog verzuim en (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid kunnen leiden. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt op een gestructureerde manier risico’s in beeld te brengen en maatregelen te nemen. Zo wordt niemand ziek door z’n werk, nu niet en in de toekomst niet.

Beroepsziekten te lijf met de RI&E
Met de RI&E brengt een bedrijf de mogelijke risico’s in een organisatie op een gestructureerde manier in kaart. Hierbij wordt zowel gekeken naar de direct zichtbare aandachtspunten, zoals snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte, als zaken die niet direct tot uitval leiden. Denk bijvoorbeeld aan langdurige blootstelling aan hoge werkdruk, fysieke belasting door tillen en blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen.

Aan de slag tijdens de Week van de RI&E
Tijdens de Week van de RI&E van Steunpunt RI&E kunnen bedrijven op een aantrekkelijke manier aan de slag met de RI&E. Er zijn adviesgesprekken, workshops op locatie en kortingen op opleidingen. Bekijk het activiteitenoverzicht op de website van Steunpunt RI&E voor mogelijkheden in de buurt.