Cao SFGB

Per 1 januari 2015 is de cao Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende bedrijven (SFGB) van kracht. Deze cao heeft een looptijd van 5 jaar. Op dit moment loopt de procedure tot algemeen verbindend verklaring van deze cao.

Op grond van deze cao SFGB zullen sociale partners gezamenlijk alle afspraken kunnen uitvoeren die zij hebben gemaakt op het gebied van bijvoorbeeld scholing, opleiding e.d. Alle financieringsbijdragen voor EVC, Persoonlijk Opleidingsbudget, Loopbaancheck en Wajong zullen bijvoorbeeld vanaf dit jaar vanuit dit Sociaal Fonds betaald worden. Om dit te kunnen bekostigen hebben sociale partners in de cao graan voor het jaar 2015 afgesproken een bedrag van 100 euro per werknemer vallend onder de cao (dus tot en met functiegroep 8) te gaan heffen. Vanuit het SFGB zal dus op korte termijn een verzoek aan alle werkgevers gedaan worden met het verzoek het aantal werknemers vallend onder de cao door te geven. Zodra de AVV-procedure afgerond is zullen ook alle niet bij Nevedi aangesloten werkgevers aangeschreven worden.