Molenaarspensioenfonds (MPF)

logo molenaarspensioenfondsHet Molenaarspensioenfonds (MPF) is het bedrijfstakpensioenfonds voor de graanbe- en verwerkende bedrijven. Dit betekent dat alle bedrijven in de sector verplicht aangesloten zijn, tenzij aan hen dispensatie is verleend. Op dit moment is zo’n 30% van de werkgevers aangesloten bij het MPF.

Bestuur MPF
Het MPF wordt bestuurd door werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers alsmede een vertegenwoordiger vanuit de pensioengerechtigden. Nevedi is als werkgeversorganisatie de voordragende organisatie voor de werkgeversvertegenwoordigers in het MPF bestuur. Op dit moment zijn de werkgeversvertegenwoordigers: Ed van Benthem (voorzitter) en Joris Teuwen. Vanuit werknemerszijde zitten in het bestuur: Nurettin Altundal (FNV), John Koudys (CNV Vakmensen) en John Eggen (De Unie). De vertegenwoordiger van gepensioneerden is Eunice Bronswijk – Pais.

Het Verantwoordingsorgaan
Het MPF kent ook een Deelnemersraad, waarin zowel deelnemers als pensioengerechtigden zitting hebben, als een Verantwoordingsorgaan. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit de leden van de Deelnemersraad aangevuld met twee werkgeversleden. Meer informatie over het Verantwoordingsorgaan vindt u op de website van het MPF.  

Meer informatie
De administratie van het MPF wordt uitgevoerd door Administratie Groep Holland (AGH). Alle deelnemers ontvangen van Administratie Groep Holland (AGH) jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Aanvullende informatie over het MPF vindt u op de website van het MPF.